Obec Dražůvky - Elektronická úřední deska

O obci

O Obci

                   Obec Dražůvky ve spolupráci s kolektivem autorů

                                 vydala první publikaci z dějin Dražůvek.

                         Publikaci si můžete zakoupit nebo objednat v kanceláři obecního úřadu Dražůvky.

                              Cena 200,--/ks. Kontaktní údaje pro objednávku najdete v sekci KONTAKT

                                                    O Obci 

Dražůvky leží na úpatí Ždánického lesa, 8 km západně od Kyjova.

Dnešní obec je pozůstatkem středověkého městečka jménem Dražovice. Kdo osadu založil, není známo. První ověřitelná písemná zmínka se vztahuje k roku 1340, kdy byl majitelem Bruno z Dražovic. Od roku 1341 se majitelé panství střídali, až je v roce 1598 koupil Oldřich z Kounic a po bitvě na Bílé Hoře se dostaly jako konfiskát do vlastnictví Liechtenštejnů. Tak to zůstalo do roku 1848.

Dražovice byly už ve 14. století nazývány "starobylým" městečkem. Měly právo výěru mýta na přiléhající uherské stezce a vládl v nich čilý obchodní ruch. Měly také právo trhové, právo hrdelní, stála zde tvrz, kostel, fara, mlýn, hospoda a hospodářský dvůr. Ze středověku je známo 6 rybníků, které se na dražovském katastru nacházely. Dražovští obyvatelé měli své povinnosti - v podmáčené krajině udržovat sjízdné cesty (z výtěžku mýtného), v neklidných dobách chodit hlídkovat na kopec Strážný a výstrahu před nebezpečím předávat dále do vnitrozemí....

Po relativně klidém 14. století přišla zkáza. Nejdřív války husitské a potom česko-uherské mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Městečko bylo poničeno tak, že jeho jméno bylo změněno na zdrobnělinu Dražůvky (píše se tak v r. 1464). Postupně se dařilo následky válek odstraňovat a městečko začalo znovu vzkvétat. Na počátku 17. století se zde dařilo chovu dobytka, užitek přinášely vinice, louky, lesy a rybníky. Byla postavena cihelna. Po stránce náboženské byly majitelé panství velmi tolerantní, žila zde komunita českých bratří.

Do tohoto příznivého stavu krutě zasáhla třicetiletá válka. Městečko se stalo obětí drancování všech armád, které táhly krajem. Šířil se mor a jiné nemoci. Někteří usedlíci odešli, jiní byli zajati, zemřeli  na následky chorob nebo byli vojáky zabiti. Zkázu dovršili Švédové, kteří po neúpspěšném obléhání Brna jižní Moravu srovnali se zemí. Následky byly strašlivé. Ještě v roce 1656 žilo v Dražůvkách pouze 14 "osedlých", většina statků byla pustých a půda ležela ladem. Zanikla tvrz, kostel i fara. Tyto objekty nebyly už nikdy obnoveny. Postupné znovuosídlování trvalo až do konce 18. století, ale původní velikosti nebylo dosaženo, z městečka se stala vesnice. Ještě jednou byly Dražůvky vydrancovány, a to francouzskou armádou roku 1805 do bitvě u Slavkova.

V roce 1891 byl vypuštěn poslední rybník. Měl rozlohu 18,5 ha a zároveň s ním zanikl také starý mlýn z 16. století. V roce 1889 začalo vyučování v nové místní škole, v roce 1892 byla postavena kaplička na návsi.

Převratné změny a události ve 20. století způsobily odliv obyvatelstva. Nejprve těsně po 2. sv. válce odešli někteří osídlovat pohraničí, v padesátých letech začali hlavně mladí lidé odcházet za prací do měst. 

V roce 1976 byly Dražůvky administrativně přiděleny pod MNV Archlebov, od roku 1991 jsou opět samostatné. 

V současné době má obec necelých 300 stálých obyvatel.

 

 

 

  

 

Dnes je: 23.12.2015

Dnes má svátek: Vlasta

Aktuality

Svěcení nového betlému a zpívání u vánočního stromu
více
PF 2016
více
Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky z podmínek ochrany ohrožených druhů živočichů
více
Vývoz odpadu na přelomu roku
více
Tržní řád
více
Výzva úřadu práce ČR - průkazky OZP
více
Slovácký rok 2015
více
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR
více
Oznámení o vyhlášení (částečné) revize katastru nemovitostí, oznámení o obnově katastrálního operátu
více
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Beseda s důchodci 2014
více
Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
více
Historie Dražůvek
více
OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování odpadů
více
Provoz knihovny
více
Knihovní řád
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

ÚŘEDNÍ HODINY
PO 7:30 - 15:30
ÚT 7:30 - 12:30
ST 7:30 - 15:30
ČT 7:30 - 12:30
PÁ 7:30 - 11:30

KONTAKTY
Kancelář:
tel. 518 633 526
Starosta:
tel. 606 161 008
obec.drazuvky@tiscali.cz